Faalangst

Als je last hebt van faalangst dan ervaar je regelmatig een grote druk in allerlei beoordelingssituaties zoals bijvoorbeeld examens, toetsen en voordrachten.  Vaak voelt de faalangstige zich ook minderwaardig en heeft hij/zij schrik om anderen teleur te stellen.  Dit legt natuurlijk extra druk op de schouders van de angstlijder.

De lichamelijke symptomen die voorkomen bij faalangst zijn onder andere spierspanning, hoofdpijn, misselijkheid, rusteloosheid, verminderd vermogen tot helder denken, maar ook een gebrek aan energie of een slecht humeur (voornamelijk dan in situaties waarin een vorm van evaluatie kan voorkomen).

Daarnaast is ook het denken van iemand met faalangst negatief gekleurd.  De meeste angstlijders voelen zich dan ook mislukt of hulpeloos waardoor er vermijding kan ontstaan.  Het is dan ook belangrijk dat we samen bekijken hoe we je opnieuw op een gezonde manier kunnen leren omgaan met deze voor jou bedreigende situaties.

Wist je dat:

Faalangst komt trouwens veel voor.  Een recent onderzoek in het Vlaams secundair onderwijs geeft aan meer dan 10% van de jongeren te kampen heeft met faalangst.  Aan de universiteit stijgt dit tot 20%. (uit: Hamers et al.)

Behandeling

Faalangst is te behandelen aan de hand van cognitieve gedragstherapie en het aanleren van oplossingsgerichte technieken en een aangepaste studiebegeleiding. Aanvullend werken ook ondersteunende ontspanningsoefeningen goed om stress tijdens de toetssituatie te verlagen.