Hoe werk ik?

Hoopvol groeiprocesWelkom en fijn dat je de stap hebt durven zetten!  Je hebt je waarschijnlijk aangemeld omdat je angsten beginnen wegen op hoe je je voelt en gedraagt en je wil er dan ook kost wat kost iets aan doen.  Prima!  Maar vooraleer we samen op pad gaan wil ik je eerst even kort uitleggen hoe ik werk en denk over angst.  Hoe zien zo’n therapeutische sessies er precies uit en wat kan je verwachten?

De eerste sessies

Vooraleer we echter op pad gaan wil ik zeker zijn dat het goed klikt tussen ons en ik voldoende informatie heb verzameld om een begeleidingsplan uit te werken.  Voor het verzamelen van de informatie en de uitgebreide kennismaking neem ik altijd ruim de tijd.  De ervaring heeft me immers geleerd dat een uitgebreide probleemanalyse de latere therapiefase steeds ten goede komt.  Ik neem hiervoor steeds een aantal sessies.  Er zal daarbij worden gepeild naar de huidige klachten, de invloed op je huidige functioneren, de oorsprong en het verloop van de klachten en ook de ruimere context waarin deze zijn ontstaan (familiale geschiedenis, …).  Voor een therapie trek je dus best wat tijd uit.

Eens we zicht hebben op je belangrijkste huidige probleem, de oorsprong en het verloop ervan en de context er rond kunnen we aan de slag gaan.

Therapeutische sessies

Psycho-educatie

Ik begin een behandeling bijna altijd met een zeer grondige uitleg te doen over wat angst precies is en hoe die in jouw specifieke geval in stand wordt gehouden of versterkt.  Deze uitleg heb je misschien ook al eens gekregen bij een vorige hulpverlener, maar de informatie die je van mij zal krijgen verschilt ongetwijfeld van deze eerder verworven kennis.  Het klassieke denkmodel dat bijna elke therapeut hanteert gaat er immers vanuit dat vooral je manier van denken/interpreteren de angst aanzet of versterkt.  Dit laatste is slechts deels waar, maar klopt niet volledig vanuit recent neurobiologisch onderzoek.  Vaak komen namelijk eerst de nare gevoelens en dan pas de gedachten en daar is een hele logische reden voor (leg ik je uit!).

First steps

Inzicht in dit model is erg belangrijk omdat het je een pak beter in staat zal stellen de angst te leren verdragen en opnieuw dingen te gaan doen (mocht je stevig in de vermijding zitten).  Zoals je zal leren is er echt niks mis met je.  Er scheelt heus niets met je moed, doorzettingsvermogen of vaardigheden als mens wanneer je met (stevige) angst te maken krijgt.   Je hebt gewoon nog niet de manier gevonden om beter om te gaan met je angsten zodat ze op termijn kunnen uitdoven.  Ik leer je in deze fase ook aan hoe je bepaalde angstige gedachtenpatronen snel kan herkennen & je je terug op het hier-en-het-nu kan richten.  Tenslotte geef ik je ook enkele oefeningen, ideetjes, strategieën mee die je verder kunnen helpen de angst te trotseren.    Deze oefeningen komen uit verschillende therapeutische invalshoeken zoals EMDR, Mindfulness, ACT, cognitieve gedragstherapie of een combinatie ervan.  Het doel van al deze oefeningen is je de ervaring te geven dat je groter/sterker bent dan de ongemakkelijke gevoelens & sterke gedachten die je ervaart.  Om naar de volgende fase van onze therapie te gaan is het belangrijk dat je jouw angstige gevoelens & gedachten al iets meer kan laten zijn.  Deze “mindful” houding is belangrijk om in een volgende fase naar de diepere wortels te gaan van de angst.

“Ik weet het wel … maar ik voel het niet!”

Ik ben een grote voorstander van recente psychotherapeutische methoden die niet enkel het denkende deel van de mens proberen aanspreken, maar vooral ook het voelende deel.  Immers … is dit net niet het grote issue bij angst?  Namelijk dat je wel weet dat je in feite niks kan overkomen, maar dat je hier niet intuïtief, gevoelsmatig, lichaamsmatig van overtuigd bent?  Het is net op dat vlak dat mind-body methoden zoals EMDR, … knap werk kunnen leveren!

Het klassieke denkmodel binnen de psychologie (specifiek het cognitief-gedragstherapeutisch model) stelt dat angsten worden onderhouden door de manier van denken en gedragen.  Door het maken van catastrofale interpretaties (denkfouten) ontstaat er angst voor de angst en belanden mensen in een vicieuze cirkel.  Hierdoor gaan ze situaties beginnen vermijden (lees: angst voor het ‘herbeleven’ van angst in een bepaalde situatie) waardoor de angst nog verder bestendigd wordt.  De EMDR- manier van denken voegt hier echter nog een belangrijk inzicht aan toe.  Alle geheugenrepresentaties die verwijzen naar voor het brein soortgelijke situaties & patronen kunnen eveneens geactiveerd worden als we een nieuwe uitdaging aangaan.  Sterker nog … niet enkel gebeurtenissen uit het verleden, maar ook sterke toekomstprojecties (angstige rampscenario’s) kunnen geheugennetwerken vormen die aangezet worden als we opnieuw een uitdaging aangaan.

Met een methode zoals EMDR is het sinds kort mogelijk alle gelinkte situaties en/of gebeurtenissen te ontdoen van hun emotionele lading zodat ze geen invloed meer uitoefenen op de huidige klachten.

Heel belangrijk in deze fase is dat je de angst een stukje kan laten zijn en dat je er kan naar kijken zonder er actieve, bewuste controle over te willen krijgen.  Hiervoor is de vorige fase belangrijk.  Tijdens de EMDR- sessie wordt er namelijk gevraagd alles dat zich als materiaal aandient (gevoelens, beelden, gewaarwordingen, …) waar te nemen en te laten “passeren”.  In EMDR- vaktermen verwijst dit naar het belangrijke proces van “dual attunement”.  Dat wil zeggen dat je telkens vanuit het veilige hier-en-het-nu je gevoelens en gedachten kunt bekijken zonder er volledig in meegezogen te worden.

In deze fase van de therapie zal ik je voorstellen om relatief vreemd-overkomende dingen te gaan doen.  Dat wil zeggen: een hoofdtelefoon op te zetten, mijn vingers te volgen met je ogen of je blik te fixeren op een punt in de ruimte.  Wat al deze dingen doen is op een dieper, gevoelsmatig niveau te werken om je angst aan te pakken.  De hoofdtelefoon wordt ingeschakeld met afwisselend links-rechts geluid om de samenwerking tussen de linker & rechterhersenhelft te bevorderen en het proces van vrije associatie te versnellen.  Op deze manier kunnen we aanzienlijk sneller relevante (vroegere) situaties en gebeurtenissen opsporen die mogelijks verband houden met je huidige klachten om deze vervolgens te ontdoen van emotionele lading.  Geen magische regendans dus, wél creatieve neurowetenschap.

Belangrijk bij het traceren van vroegere herinneringen is dat het niet noodzakelijkerwijs dient te gaan om zware trauma’s. Een opeenstapeling van bv vele kleine momenten, een familiecrises, een aanslepende ruzie, een pestervaring op de lagere school, een moeilijke gezinssituaties … kunnen eveneens gelinkt zijn aan het ontstaan en versterken van angstgevoelens.  Veelal vegen we deze gebeurtenissen onder de mat (“dat is toch al heel lang geleden, dat kan toch nu niet meer meespelen, ik heb me daar boven gezet, …) maar werken ze toch nog onbewust door.  De psyche van de mens kent namelijk geen chronologische tijd.  Gebeurtenissen kunnen jaren na datum daarom nog steeds onbewust opspelen zonder we goed door hebben waar ze vandaan komen.  Het mooie met EMDR & Brainspotting is dan weer dat we geen jaren gesprekstherapie nodig hebben om ze grondig en definitief te verwerken en te integreren.

Conclusie: Think Feel your way through …

De manier dus om door je angsten te komen is de bereidheid te ontwikkelen ze volledig door te voelen. Hierdoor kunnen angsten na verloop van tijd definitief ontmaskerd en ontmijnd worden.  Het is mijn bedenking dan ook dat angsten het best kunnen worden aangepakt …

1)      Enerzijds door het werk van de cliënt zelf: door jezelf naar deze gevoelens te leren toegaan, ze radicaal te leren aanvaarden en deze volledig te laten doorvoelen verdwijnt de angst voor de angst, waardoor één van de belangrijkste onderhoudende mechanismen van angst wordt uitgeschakeld.

2)      Met behulp van de therapeut: door de (voornamelijk emotionele, lichamelijke) wortels van de angst aan te pakken en aan de hand van recente mind-body methoden stap-voor-stap te ontmijnen.

Hartelijke groet & succes,

Michel Lahaye