Update wbt Terugbetaling Psychologen

Deze zomer is er blijkbaar al een eerste stap in de goede richting gezet met een specifiek budget dat (al) wordt vrijgemaakt.

Maar er blijven nog veel onduidelijkheden.  Het plan is nog niet concreet uitgewerkt en van specifieke terugbetaling voor jou als cliënt is nog niets vastgelegd.

Voorlopig is het bedrag ook nog veel te beperkt & hangen de huisartsen er nog teveel tussen. Als klinisch psycholoog willen we namelijk drempelverlagend werken.  Cliënten dienen direct tot bij ons te kunnen komen zonder interventie van nog een andere hulpverlener.

Verder lezen op de website van de Vereniging:

http://www.vvkp.be/nieuwsbericht/flash-bericht-terugbetaling-psychologen

Prettige week & tot binnenkort voor een nieuw artikeltje (over hoe om te gaan met terreur!)