Wat doet een psycholoog?

Niet zomaar een babbeltje …

Een psycholoog helpt je op een meevoelende, professionele en wetenschappelijk onderbouwde manier om te gaan met problemen zoals angst, depressie, schizofrenie, eetstoornissen, ….  Hij of zij luistert met veel menselijkheid en begrip naar je verhaal of probleem en helpt mee oplossingen te vinden voor de situatie waarin je je nu bevindt.  Vaak helpt een kort gesprek al om iemand opnieuw in beweging te brengen.

Een psycholoog is zeker en vast geen wonderdokter die alles voor je kan regelen, maar hij of zij kan je wel ondersteunen om anders naar sommige problemen te kijken of sommige situaties in je leven anders aan te pakken.  Het is voor heel veel mensen ook een oplossing eindelijk iemand te ontmoeten die oog en oor heeft voor hun problemen.

Belangrijk: Erkende opleiding

Een psycholoog is een hulpverlener die vijf jaar klinische psychologie heeft gestudeerd (inclusief stage) op een erkende universiteit.  Het beroep van klinisch psycholoog wordt dan ook erkend en beschermd door een overkoepelende psychologencommissie.  Elke zelfstandig werkende psycholoog dient zich dus aan te sluiten bij deze commissie om het beroep te mogen uitoefenen.

De erkenning van de psychologencommissie is van belang voor het terugkrijgen van consultaties bij het ziekenfonds (in sommige gevallen) maar kan je eveneens behoeden voor “charlatans”.  Als je twijfels hebt of je met een erkende hulpverlener in therapie bent, kan je dit altijd navragen via de website van de commissie.  Informeer tenslotte ook even bij jouw ziekenfonds of terugbetaling van therapiesessies voor jou van toepassing is.

Hoewel dit niet verplicht is, sluit een klinisch psycholoog zich best aan bij een door het BFP (Belgische Federatie voor Psychologen) erkende beroepsvereniging.  De grootste en meest bekende vereniging is de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen, maar er zijn ook andere beroepsverenigingen waar een psycholoog deel van kan uitmaken.

Tenslotte is het nuttig na te vragen of de psycholoog in kwestie regelmatig zelf bijschoolt of supervisie / intervisiegesprekken aangaat.  Het is namelijk onze beroepsplicht op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.

Naast een klinisch psycholoog bestaan er ook psychotherapeuten of psychiaters.  Klik gerust even op de verschillende woorden om te weten te komen wat deze beroepen inhouden.